İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Kurumlar için rekabet avantaji yakalayabilmek bakımından insanı stratejik bir kaynak olarak görmek artık yeterli gelmemektedir. Küreselleşen ve sınırları ortadan kalkan dünyada giderek önem kazanan uygulama insan kaynaklarının yönetilmesinin ötesine geçmiştir. İnsan kaynaklarının yönetiminden çok “insan yeteneklerinin yönetimi” önem kazanmıştır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Azra Grup’un misyon ve vizyonu doğrultusunda, çalışanların uyum içinde yüksek motivasyonlu, sürekli öğrenen, yetkinlikleri gelişmiş, bireysel sorumluluk alabilen, değişime açık bireyler olarak katma değer yaratacakları bir ortam oluşturmak…

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanların esnek, rekabetçi düşünen, yenilikçi, toplam kalite yönetimi felsefesini yaşam biçimi haline getirmiş, sinerji oluşturan, değişime hızla ayak uydurabilen bireyler haline gelmelerini sağlamak ve durumsal liderlik etmek…

İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri

•  Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması

•  Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamının yaratılması

•  Bireylerin kariyerlerinin organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda  sistematik olarak planlanması ve geliştirilmesi

•  İnsan gücü planlaması ve organizasyonel yedekleme yapılması

•  Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamaları

•  Bireylere performansları ile ilgili geri bildirimlerde bulunulması

•  Nitelik ve ihtiyaçlara göre eleman alınması

•  Çalışanın topluluk içinde onurlandırılması ve her zaman kişilik haklarına saygılı olunması

•  Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve destek verilmesi.