Misyon

 

 Ülke Tarımına modern tarım teknolojileri, verim ve kaliteyi arttırıcı ürünler sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak

Bilinçli çiftçi gruplar oluşturarak yanlış veya gereksiz girdi kullanımının önüne geçmek

Ülke tarımına özgün ve yeni ürünler sunmak. Bu sayede ülkemizin tarımsal girdilerde dışa bağımlılığını azaltmak