Leonardit nedir? Nasıl Kullanılır?

Leonardit, yüksek oranda Hümik Asit, makro ve mikro besin elemenetlerini içeren tamamen doğal bir maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden doğada nadir bulunur ve kalitesi bölgesel yapı nedeniyle farklılıklar gösterir. İçerdiği yüksek orandaki Hümik Asitler nedeniyle toprakların fiziksel ve biyolojik yapılarının düzenlenmesinde etkin rol oynar. Leonarditin bir maden olarak tanınması ve yaygın olarak kullanılmaya başlaması oldukça yenidir. Buna rağmen, şimdiden bazı ülkelerin maden varlıkları listelerinde ve üretim tablolarında ayrı bir maden türü olarak Endüstriyel Hammaddeler grubu altında yer almaktadır. Yüksek kalitede bir Leonarditte hümik Asit içeriği, organik madde miktarı, pH değeri, C/N oranı, özgül ağırlık ve bazik solüsyonda yüksek çözünürlük derecesi önemli parametrelerdir. Metamorfiz ve hümifikasyon şiddetine bağlı olarak toplam hümik Asit içeriği % 50- 85 arasında değişir. Leonardit % 25- 40 oranında nem içermektedir, pH değeri 3-5 ve yoğunluğu 0,75- 0,85 gr/cm3 arsındadır. 14 Kurutularak nemi % 15- 20 seviyelerine düşürülür. Leonarditin 0- 3 mm boyutlarında öğütülmüş olarak kullanımı önerilmektedir.

Siyah-kahverengi g.rünümlü olan Leonardit, elle kolaylıkla ufalanabilecek sertliktedir. ..zünürlüğü % 1’lik KOH solüsyonunda yüksek, suda ise düşüktür. Çözeltisi siyah parlak renkte, k.püksü, kolloidal ve yağsı g.rünümdedir. pH değeri 8- 9 olan toprakla hazırlanan saturasyon çamurunda kolaylıkla çözünebilmektedir.

Leonardit, içerdiği yüksek oranda hümik asitten dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir. Leonardit, hümik ve fulvik asitleri içerir.

• Hümik Asit: pH’ sı 2’den küçük, asidik özellikteki çözeltilerde çözünemeyen, yüksek pH derecelerindeki veya alkalin özellikteki çözeltilerde çözünebilen ve moleküler ağırlığı fazla olan, uzun zincir molekül yapısındaki bileşiklerdir. Rengi koyu kahverengi ile siyah arasındadır.

• Fülvik asit: Bütün pH derecelerindeki ( asidik veya bazik ) suda veya çözeltilerde çözünebilir. Moleküler ağırlığı düşük olup, kısa zincir molekül yapısındadır. Rengi açık sarı ile sarıkahverengi arasındadır.