Hakkımızda

İşimiz tarım; tarımsal sorunlara çözüm üretmek için varız. Artık dededen kalma tarım yöntemleri ile tarım yapılamayacağını bütün dünya anladı. Tarımsal üretim yaparken teknolojiyi kullanmazsak, üretim girdilerinin; ürün satış gelirlerinden daha yüksek kalacağı ortada. Amacımız mühendisliğin temel ilkesini uygulamak… “Birim alandan, minimum girdilerle maksimum miktarda ve en üst kalitede ürün elde etmek.” Aksi takdirde, bireysel olarak ve uluslararası arenada tarımsal alanda rekabet şansımız hiç olmaz.

Ülkemizde ve bölgemizde tarım alanlarından maksimum düzeyde faydalanılması, üretilen ürünlerin verim düzeyi ve kalitesini yükseltmek için yapılabilecek uygulamaların belirlenmesi ve bu uygulamaların yayımı konusunda çaba göstermekteyiz.

Dünyada ve yurdumuzda nüfusun giderek artması, insanoğlunu daha fazla gıda üretimi yapmaya zorlamaktadır. Tarım alanlarının yanlış kullanılması, aşırı gübre uygulanması, gübrenin bilinçsizce kullanılması, toprağı yeterince organik maddenin ilave edilmemesi, erozyon, aşırı su kullanılması, yoğun tarım yapılması başta seralar olmak üzere birçok tarım alanında çok ciddi üretim sorunlarının çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların giderilmesinde toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştiren, toprağın daha iyi havalanmasını, ısınmasını, daha kolay işlenmesini, iyi bir kök gelişimini, toprağın su ve besin elementlerini tutma kapasitesini arttırmak, toprağın mikro organizma florasını zenginleştirmek için toprağa yeteri kadar organik madde ilave edilmesi gerekir.

Her oyunun kuralları vardır. Eğer tarımsal üretim yapıyorsak, işimiz toprakla ve bitkiyle ise; uğraştığımız şeyleri iyi tanımak zorundayız. Yetiştiricilik yaptığımız toprak, yetiştirdiğimiz bitkinin yuvası. Öncelikler bitkinin yaşaması için gerekli koşulları öğrenmek zorundayız. Neleri istiyor ve daha da önemlisi neleri istemiyor. Eğer bitkinin istediği şeyler toprakta mevcut değilse bunları bitkiye sağlamak üretici olarak görevimiz. Unutmayalım ki biz bitkiyi ne kadar bakımlı, sağlıklı ve dinç tutarsak, o da yaratılış görevini yerine getirip bize bol ürün verecektir. Ama önce bizim görevimizi ne kadar yaptığımız, ürettiğimiz bitkiye karşı sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirdiğimizi düşünmek zorundayız.

Uğur DELİBAŞ
Ziraat Mühendisi
AZRA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI