Yaprak Gübresi Kullanımı

Sağlıklı bitki yetiştiriciliği, bol ve kaliteli ürün hasadı için topraktan gübre uygulanmasına ilave olarak yapraktan da gübreleme yapılmalıdır. Çünkü topraktan gübreleme çoğu zaman tek başına yeterli değildir ve yapraktan gübrelemenin bitki beslemesi üzerinde tamamlayıcı etkisi söz konusudur. Yapraktan gübreleme ile bitki desteklenmeli, çeşitli nedenlerle bitki bünyesine alınamamış olan bitki besin elementleri bu yolla bitkiye verilmelidir.

Ne Zaman Yapraktan Gübre Uygulanmalı

Bitki besin elementleri çeşitli sebeplerden ötürü toprak partiküllerine bağlanarak bitkilere kökleri vasıtasıyla alınamayacak düzeyde yarayışsız hale geçebilirler. Yapraktan gübreleme ile bu besin elementlerinin bitkiye acil olarak kazandırılması gerekir.

Bitkilerde besin elementleri noksanlıklarından kaynaklanan semptomları gözlemlediğimizde yapraktan gübreleme ile en hızlı etkili müdahale gerçekleştirilir.

Bitki kök ortamının düşük sıcaklık, hastalık, havasızlık gibi faktörlerce olumsuz etkilendiği durumlarda yapraktan gübreleme uygulanır.