Etkili Gübreleme

Kuşkusuz ki, bitki besleme bilimi insanlığın varlığı için hayati öneme sahiptir. Bugün dünyamızın çeşitli yörelerinde varolduğunu bildiğimiz mutlak açlığı gidermek, bir çok ülkede var olduğunu bilinen yetersiz ve dengesiz beslenmeyi düzeltmek, ayrıca her geçen gün dünya nüfusuna eklenen yeni bireylerin beslenmelerini sağlamak için daha çok gıda üretilmesinin gerektiği açıktır. Kaldı ki, insanların bitkilerden elde ettikleri ürünler sadece gıda maddeleri değildir. Tekstilden, ilaç, kozmetik, kağıt ve lastik endüstrisine kadar insanlar için hayati ürünler üreten bir çok endüstri kolunun hammaddesi, hiç olmasa kısmen bitkilerden sağlanmaktadır. Daha çok bitkisel ürünler elde etmek için halen tarım yapılmakta olan alanlardan giderek  daha çok ürün almak yani verimi arttırmak tek yoldur. Çünkü tarıma açılacak yeni arazi dünya üzerinde kalmamış gibidir. Nitekim tarım tekniğindeki gelişmelerle, günden güne, bitkisel üretimde verimin arttığı gözlenmektedir. Verimliliğin arttırılmasında, bitkinin iyi bir şekilde beslenmesini sağlamak için alınması gereken tedbirlerin önemi başta gelir. Son yıllarda bitki ıslahçılarının gayretleri ile , yüksek verim potansiyeline sahip bitki çeşitleri çoğalmaktadır. Ancak yüksek verim potansiyeline sahip bitkilerden, yüksek verin elde edilebilmesi için bu bitkilerin en iyi şekilde beslenmeleri koşulu vardır.